Donaties

Overige gegevens

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam onder nummer 24369010
Bankrekeningnummer: IBAN: NL04 RABO 0102 2482 65 op naam van Nederland Transparant onder vermelding van “donatie Amsterdam Transparant”
RSIN/Fiscale nummer: 816876514
Amsterdam Transparant kwalificeert als ANBI-instelling. Donaties zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het bestuur.
Advertenties